Menu

SPRAWY KARNE I KARNO-SKARBOWE

Nasza Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w udzielaniu pomocy prawnej i reprezentacji swoich Klientów we wszelkich sprawach karnych, zarówno w charakterze obrońcy oskarżonego, jak i pełnomocników pokrzywdzonych. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie:

a) oszustw i przestępstw gospodarczych m.in.:

 • oszustwo i oszustwa kredytowe,
 • wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym,
 • łapownictwo na stanowisku kierowniczym,
 • wyłudzenie odszkodowania,
 • pranie brudnych pieniędzy,
 • udaremnianie lub uszczuplanie zaspokojenia wierzyciela,
 • pokrzywdzenie wierzyciela,
 • łapownictwo w postępowaniu egzekucyjnym,

b) przestępstw skarbowych wskazanych w Kodeksie karnym skarbowym, polegające na naruszaniu zakazów i nakazów prawa finansowego należącego do obszaru zadań Ministra Finansów, tj. prawa podatkowego, celnego, dewizowego oraz w zakresie gier hazardowych.

c) przestępstw i wykroczeń drogowych m.in:

 • sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
 • spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy,
 • spowodowanie wypadku w komunikacji,
 • prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • dopuszczenie do ruchu niebezpiecznego pojazdu.

Jeśli potrzebujesz obrońcy, zostałeś pokrzywdzony przestępstwem lub chcesz uzyskać fachową poradę prawną w sprawach karnych, skontaktuj się z naszą Kancelarią Adwokacką.

Kancelaria Kieliszek - dane adresowe
87-100 Toruń
ul. Jana Matejki 42/2
Kancelaria Kieliszek - telefon
509
POKAŻ NUMER
Kancelaria Kieliszek - e-mail
sekretariat@kancelaria-kieliszek.pl