Kancelaria Adwokacka Polityka prywatności

1.Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych


Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Daniel Kieliszek, NIP: 9562198271, REGON: 340906349, 87-100 Toruń, ul. Jana Matejki 42/2, e-mail: daniel.kieliszek@kancelaria-kieliszek.pl.

Administrator danych, zbiera a następnie przetwarza dane dla oznaczonych i przewidzianych jako zgodne z prawem celów, proces przetwarzania danych odbywa się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Dane są zbieranie jedynie w zakresie stosownym, zharmonizowanym i niezbędnym w stosunku do celów, w związku z którymi są przetwarzane.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator zapewnia działania zmierzające do ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i nieupoważnionych. W tym celu stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na poziomie adekwatnym do możliwych zagrożeń. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podmiotom.

W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z ich przetwarzaniem mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z Administratorem Kancelaria Adwokacka Daniel Kieliszek, NIP: 9562198271, REGON: 340906349, 87-100 Toruń, ul. Jana Matejki 42/2, e-mail: daniel.kieliszek@kancelaria-kieliszek.pl.

 

2.W jakich celach są przetwarzane Państwa dane osobowe?
 

Państwa dane po uprzednio wyrażonej zgodzie będą przetwarzane przez Administratora w celu:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną,

  2. marketingu, w tym profilowania i w celach analitycznych,

  3. dopasowania treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań,

  4. pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług.

 

3. Przez jaki okres będą przechowywane Państwa dane osobowe?


Państwa dane osobowe będą przetwarzane do chwili, aż cofną Państwo swoją zgodę na takie przetwarzanie. W innym przypadku Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji umowy/usług, a jedynie w uzasadnionych wypadkach przez dłuższy okres (minimalny i niezbędny dla realizacji odpowiednich celów i praw), jednak zawsze przy zachowaniu pełnej zgodności procesu przetwarzania danych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa – dotyczy to np. przetwarzania danych po zakończeniu świadczenia usługi w celach reklamacyjnych, czy innego dochodzenia roszczeń.

 

4.Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych?


Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora są następujące okoliczności:

 

a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów osoby, której dane dotyczą - art. 6 ust. lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO),

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy -- art. 6 ust. lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO),

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. lit. c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO),

d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem -- art. 6 ust. lit. f Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

 

5.Wymóg podania danych osobowych


Tylko dobrowolna zgoda jest podstawą wykorzystania Państwa danych osobowych w celach analitycznych lub reklamowych, w tym na profilowanie. W przypadku ustawienia swojej przeglądarki w sposób, który uniemożliwia zapisywanie plików cookies – Państwa dane nie będą przetwarzane. Niektóre dane osobowe wymagane są do zawarcia odpowiedniej umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy, może być brak możliwości skutecznego dokonania czynności niezbędnych do zawarcia umowy, np. złożenia zamówienia, czy jego rozliczenia.

 

6.Do jakich odbiorców przekazywane będą Państwa dane osobowe?


Administrator powierzy przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie podmiotom, które podpisały umowę na powierzenie przetwarzania danych. Należy tu wymienić m.in. podmioty o następującym profilu:
a) świadczące usługi z zakresu IT,
b ) świadczące usługi z zakresu e-marketing ,
c) świadczące usługi z zakresu obsługi księgowej,
d) świadczące usługi z zakresu doradztwa prawnego.

Administrator dopuszcza przetwarzanie danych przez inne podmioty, ale wyłącznie w sytuacjach kiedy jest to niezbędne.

 

7.Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?


Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą. Mogą Państwo również żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Ponadto w przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z ich przetwarzaniem możesz w każdej chwili skontaktować się z Administratorem:

Kancelaria Adwokacka Daniel Kieliszek, NIP: 9562198271, REGON: 340906349, 87-100 Toruń, ul. Jana Matejki 42/2, e-mail: daniel.kieliszek@kancelaria-kieliszek.pl

 

8.Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego


Mają Państwo prawo w dowolnej chwili, wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Procedura składania skargi oraz dodatkowe informacje znajdują się w Serwisie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9.Pliki cookies i inne technologie


Administrator danych osobowych informuje, że strona internetowa korzysta z technologii cookies. Pliki cookies są danymi informatycznymi (w szczególności plikami tekstowymi), które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu internetowego. Pliki cookies to zazwyczaj unikalny alfanumeryczny identyfikator, który dodawany jest do przeglądarki użytkownika Serwisu internetowego, w celu jej identyfikacji. Pliki cookies mogą zawierać dodatkowo dane m.in. IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania.

 

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

a) niezbędne do działania serwisu – pliki cookies umożliwiające poprawne działanie serwisu,

b) zapewniające bezpieczeństwo – pliki cookies wykorzystywane przy rejestracji/logowaniu lub wykrywaniu nadużyć,

c) optymalizujące działanie serwisu – podnoszące wydajność działania strony,

d) personalizujące działanie serwisu – pliki cookies umożliwiające dostosowanie treści serwisu do twoich ustawień, personalizację wyświetlania strony, zapamiętywanie przejrzanych produktów lub zapamiętanie informacji o dodaniu konkretnych produktów do koszyka,

e) wykorzystywane przy personalizacji reklam lub analizie ruchu – pliki cookies w skuteczniejszy dopasowujące reklamy do twoich preferencji.

Możesz w każdej chwili dokonać zmian i usunąć plik cookies ze swojej przeglądarki. W tym celu należy postąpić zgodnie z instrukcją dostępną pod url:

 

- Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka,

-Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies,

- Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,

- Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html,

- Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL.

 

Urządzenia mobilne:

  • Android - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

  • Safari - http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

  • Windows Phone -
    http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

  • Blackberry - http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp

 

Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na poprawność wyświetlania serwisu. Pliki cookies zamieszczane są w Państwa urządzeniu końcowym i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem danych reklamodawców oraz partnerów.


Reklama, analityka internetowa i tagi remarketingowe, tag konwersji (e-commerce)

Administrator może wykorzystywać narzędzia analityczne (np. Google Analytics) oraz tagi remarketingowe (tag Google AdWords, pixel Facebook Ads) umożliwiające analizę i gromadzenie danych o twoim zachowaniu w serwisie internetowym. Dane gromadzone są w sposób zanonimizowany. Mogą Państwo w każdej chwili zablokować przekazywanie informacji poprzez skorzystanie z narzędzia Google dostępnego pod URL: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Dane te mogą być wykorzystywane do wyświetlania reklam za pomocą Google AdWords, Facebook Ads, DoublClick. Mogą Państwo w każdej chwili dostosować informacje, które są wykorzystywane przez Google poprzez zmianę ustawień swojego konta w serwisie Google

https://adssettings.google.pl/authenticated lub poprzez zmianę ustawień preferencji na swoim profilu w Serwisie Facebook: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

Mogą Państwo również skorzystać z narzędzia do rezygnacji z plików cookies dostawców zewnętrznych na stronie - Network Advertising Initiative - http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp .

 

Profilowanie (w tym analityka)

Profilowanie jest sposobem agregacji informacji o Państwa i innych użytkowników zachowaniu na stronach internetowych. Dzięki zautomatyzowanej analizie treści, które przeglądają Państwo oraz Państwa zachowań możliwe jest tworzenie profilów użytkowników (m.in. zainteresowania). Profile użytkowników wykorzystywane są do dopasowywania treści, dopasowywania sposobu prezentacji reklam lub poszukiwania użytkowników podobnych do Państwa.

Szeroka sieć powiązań i współpraca z różnymi specjalistami pozwala nam rozwiązywać najbardziej skomplikowane problemy prawne naszych Klientów.

KONTAKT Kontakt do nas