Menu

ROZWODY

Rozwód jest zawsze trudną decyzją, której konsekwencje odczuwalne są przez wiele lat. Istotne jest zatem, aby w trakcie postępowania rozwodowego właściwie uregulować wszystkie ważne dla stron kwestie. Rozwód niesie ze sobą daleko idące skutki prawne zarówno w sferze małżonków, wspólnych małoletnich dzieci, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów oraz podziału majątku wspólnego małżonków.

W związku z powyższym wybierając najkorzystniejsze dla naszych Klientów rozwiązania pomagamy w:

  • podziale majątku wspólnego i dokonaniu innych rozliczeń między małżonkami,
  • ustaleniu władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi obojga małżonków,
  • kontaktach rodziców z dziećmi,
  • uzyskaniu alimentów na dzieci oraz na rzecz byłego małżonka,
  • osiągnięciu między małżonkami porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, aby było ono zgodne z dobrem dziecka.

Każdy klient Kancelarii traktowany jest indywidualnie. Podczas spotkania z adwokatem zostanie dokonana ocena obecnej sytuacji rodzinnej i zaproponowana strategia dalszego postępowania z uwzględnieniem realnej możliwości osiągnięcia zakładanych celów.

Jeśli zdecydowałeś się przeprowadzić rozwód lub pragniesz uzyskać fachową poradę prawną w tej sprawie skontaktuj się z naszą Kancelarią Adwokacką.

Kancelaria Kieliszek - dane adresowe
87-100 Toruń
ul. Jana Matejki 42/2
Kancelaria Kieliszek - telefon
509
POKAŻ NUMER
Kancelaria Kieliszek - e-mail
sekretariat@kancelaria-kieliszek.pl