Menu

PRAWO PRACY

Oferta Kancelarii w zakresie prawa pracy obejmuje doradztwo, mediację, reprezentację w sądach i pełną obsługę prawną zarówno dla pracodawców jak i pracowników.

Pracodawcy:

 • przygotowywanie dokumentacji pracowniczej;
 • przygotowanie i opiniowanie regulaminów (np. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz kodeksów korporacyjnych);
 • sporządzanie i opiniowanie umów (np. umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji i innych);
 • ochrona praw autorskich;
 • prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców;
 • odpowiedzialność materialna pracowników;
 • reprezentacja przed organami administracji i sądami w sprawach prawa pracy;
 • prawo grupowe;
 • inne.

Pracownicy:

 • pozwy, w tym w szczególności: ustalenie istnienia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy, o zapłatę;
 • prawa i obowiązki pracowników i pracodawców;
 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę;
 • mobbing;
 • odprawy;
 • wynagrodzenia;
 • odszkodowania w przypadku rozwiązania stosunku pracy niezgodnie z przepisami, wypadku przy pracy
 • sprawy o przywrócenie do pracy
 • inne.
Kancelaria Kieliszek - dane adresowe
87-100 Toruń
ul. Jana Matejki 42/2
Kancelaria Kieliszek - telefon
509
POKAŻ NUMER
Kancelaria Kieliszek - e-mail
sekretariat@kancelaria-kieliszek.pl