Kancelaria Adwokacka Artykuły
2017-05-01

Minimalna stawka godzinowa za wykonanie zlecenia lub świadczenia usług

W związku z nowelizacją ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.,) warto wyjaśnić kilka kwestii, które jak się okazało budzą wątpliwości naszych Klientów.

W związku z nowelizacją ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.,) warto wyjaśnić kilka kwestii, które jak się okazało budzą wątpliwości naszych Klientów. 
 
I. Wydaje się, iż spod reżimu minimalnej stawki godzinowej wyłączona jestumowa o dzieło. Wniosek taki można wyciągnąć już z definicji "minimalnej stawki godzinowej". Zgodnie z art. 1 pkt 1a ustawy o minimalnym wynagrodzeniu o pracę, minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania ZLECENIA lub ŚWIADCZENIA USŁUG, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. Wykładnię tę potwierdzają przepisy art. 8a - 8d omawianej ustawy, które wyraźnie odwołują się tylko do ZLECENIA (art. 734 i n. Kodeksu cywilnego) oraz ŚWIADCZENIA USŁUG (art. 750 Kodeksu cywilnego). 
 
II. Minimalna stawka godzinowa za wykonanie zlecenia lub świadczenia usług wynosi od 1.01.2017 r. 13 zł. Jest to kwota przed odliczeniem od niej wszelkich danin publicznych, CZYLI TZW. KWOTA BRUTTO. 
 
III.  Kontrola wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę należy do zadań PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY (art. 10 ust. 1 pkt 15b ustawy z 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy [t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 640 ze zm.]). Podobno w każdej jednostce organizacyjnej PIPu przyjęto nowego pracownika, który ma zajmować się kontrolą w tym zakresie. 
 
To tyle na dziś! 
Pozdrawiamy serdecznie i życzymy dobrego, długiego weekendu :)
 
 
Wpis ten nie stanowi opinii lub porady prawnej w rozumieniu obowiązującego prawa. Ma on wyłącznie informacyjny charakter, stanowiąc wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze. Autor wpisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Szeroka sieć powiązań i współpraca z różnymi specjalistami pozwala nam rozwiązywać najbardziej skomplikowane problemy prawne naszych Klientów.

KONTAKT Kontakt do nas