Kancelaria Adwokacka Artykuły
2014-02-04

Co zrobić kiedy organizator wypoczynku nie zapewnia spodziewanego standardu?

Razem z rodziną skorzystałem z usług biura turystycznego. W ramach umowy organizator miał zapewnić hotel o określonym standardzie...

Razem z rodziną skorzystałem z usług biura turystycznego. W ramach umowy organizator miał zapewnić hotel o określonym standardzie. Po przybyciu na miejsce okazało się że nie ma wolnych miejsc i zostaliśmy zakwaterowani w innym hotelu o niższym standardzie, gdzie panowały złe warunki (przykładowo na ścianach pokoju był grzyb, brak było pościeli, brak było ciepłej wody). W ramach postępowania reklamacyjnego obniżono mi cenę. Nie czuliśmy się tam komfortowo, nie wypoczęliśmy, ciągle musiałem zgłaszać reklamację podczas pobytu stąd moje pytanie czy w tej sytuacji przysługuje mi jakieś roszczenie?

Pomiędzy Panem a organizatorem turystyki została zawarta umowa o świadczenie usług turystycznych, do której zastosowanie mają przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r., nr 223, poz. 2268 ze zmianami). Nie budzi wątpliwości, że organizator nie wykonał należycie umowy. Jak wynika z Pana opisu szkoda majątkowa została naprawiona. Jednakże to nie wyklucza obowiązku naprawienia szkody niemajątkowej polegającej na utracie przyjemnych przeżyć związanych z podróżą, relaksem i wypoczynkiem, nazywaną "zmarnowanym urlopem". Jeżeli u Państwa wystąpiły ujemne doznania psychiczne związane z przykrościami i zakłóceniem spokoju psychicznego, jako wyniku „zmarnowanego urlopu”, to możecie domagać się zadośćuczynienia. Podstawę do występowania z takim żądaniem daje norma art. 11 a ust. 1 ustawy o usługach turystycznych. Odpowiedzialność organizatora oparta jest na zasadzie ryzyka, a więc nie trzeba wykazywać jego winy, co znacznie ułatwia dochodzenie zadośćuczynienia. Oczywiście Państwa obowiązkiem jest wykazanie szkody, która w tym przypadku polega na zawiedzionych nadziejach, co do spodziewanych, pozytywnych przeżyć, na utracie możliwości relaksu. Istotnym jest fakt, że urlop jest z reguły krótką przerwą w aktywności zawodowej i każdy chce go spędzić jak najlepiej. Podczas urlopu musiał Pan dokonywać nieustannych reklamacji i kierować żądania do organizatora, co także wiąże się z dyskomfortem. Zadośćuczynienie nie jest karą, lecz sposobem naprawienia krzywdy. Celem zadośćuczynienia jest przede wszystkim złagodzenie tych cierpień. Winno ono mieć charakter całościowy i obejmować wszystkie doznane cierpienia. Określenie wysokości zadośćuczynienia ma charakter zindywidualizowany. Brany jest w tym przypadku pod uwagę rozmiar dyskomfortu, stres i nerwy wycieczkowiczów spowodowane zepsutym urlopem. Ponieważ określenie kwotowo wysokości zadośćuczynienia jest zagadnieniem dość skomplikowanym warto w tym przypadku skonsultować się z adwokatem.

 

Wpis ten nie stanowi opinii lub porady prawnej w rozumieniu obowiązującego prawa. Ma on wyłącznie informacyjny charakter, stanowiąc wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze. Autor wpisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Szeroka sieć powiązań i współpraca z różnymi specjalistami pozwala nam rozwiązywać najbardziej skomplikowane problemy prawne naszych Klientów.

KONTAKT Kontakt do nas