Kancelaria Adwokacka Artykuły
2017-02-02

Termin nie upłynie w sobotę

Z dniem 1.01.2017 r. przepis art. 115 Kodeksu cywilnego uzyskał nową treść.

Z dniem 1.01.2017 r. przepis art. 115 Kodeksu cywilnego uzyskał nową treść.
 
Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
 
W kontekście tej nowelizacji warto omówić zagadnienie tzw. wolnej soboty :)

 
Sobota nie jest dniem uznanym ustawowo za wolny od pracy. Potwierdził to Sąd Najwyższy w uchwale z 25.04.2003 r., III CZP 8/03, której nadano moc zasady prawnej. Oczywiście większość z nas nie pracuje tego dnia, lecz wynika to z rozkładu czasu pracy (zasadniczo pracujemy od poniedziałku do piątku), a nie z woli ustawodawcy.
 
Dni uznane ustawowo za wolne określa ustawa z 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90 ze zm.). Zgodnie z jej art. 1, dniami wolnymi od pracy są: 
a) 1 stycznia - Nowy Rok,
b) 6 stycznia - Święto Trzech Króli,
c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
d) drugi dzień Wielkiej Nocy,
e) 1 maja - Święto Państwowe,
f) 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
g) pierwszy dzień Zielonych Świątek,
h) dzień Bożego Ciała,
i) 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
j) 1 listopada - Wszystkich Świętych,
k) 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
l) 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
m) 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia;
n) niedziele.
 
Powyższy katalog jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to, że w obowiązującym stanie prawnym, żaden inny dzień nie może zostać uznany za dzień ustawowo wolny od pracy.
 
To tyle na dziś!!!
 
Pozdrawiamy serdecznie :)

 
Wpis ten nie stanowi opinii lub porady prawnej w rozumieniu obowiązującego prawa. Ma on wyłącznie informacyjny charakter, stanowiąc wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze. Autor wpisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Szeroka sieć powiązań i współpraca z różnymi specjalistami pozwala nam rozwiązywać najbardziej skomplikowane problemy prawne naszych Klientów.

KONTAKT Kontakt do nas