Kancelaria Adwokacka Artykuły
2017-02-19

Poradnik Rozwodowy - cz. I (kto rozstrzyga o rozwodzie, treść pozwu rozwodowego)

Dziś odpowiemy na dwa pytania: - jaka "instytucja" rozstrzyga o rozwodzie? - jaką treść powinien mieć pozew rozwodowy?

Rozpoczynamy cykl wpisów, dotyczących prawnych aspektów rozwodu.
 
Życzymy Wam, aby nasz Poradnik Rozwodowy stanowił tylko wkład w rozwój Waszej wiedzy teoretycznej :) 
 
Dziś odpowiemy na dwa pytania:
- jaka "instytucja" rozstrzyga o rozwodzie?
- jaką treść powinien mieć pozew rozwodowy? 
 
W polskim prawie możliwe jest rozwiązanie małżeństwa przez rozwód jedynie przez sąd. Sądami właściwymi do rozpoznania sprawy o rozwód są sądy okręgowe – wydziały cywilne. Sprawy o rozwód rozpatrywane są w postępowaniu procesowy. Jednakże aby sąd w ogóle rozpoczął jakiekolwiek czynności w sprawie, konieczne jest przygotowanie pisma inicjującego – pozwu. Pozew rozwodowy musi spełniać konkretne wymagania przewidziane prawem. Profesjonalne przygotowanie pozwu ma istotne znaczenie dla szybkości postępowania i ewentualnego wyniku procesu.
 
Pozew musi spełniać konkretne wymagania przewidziane prawem. Profesjonalne przygotowanie pozwu ma istotne znaczenie dla szybkości postępowania i ewentualnego wyniku procesu.
 
W pozwie należy dokładnie określić, czego domaga się powód. Można żądać:
1. orzeczenia rozwodu ze wskazaniem winnego małżonka lub bez orzekania o winie,
2. orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi,
3. orzeczenia o alimentach na rzecz dzieci lub na swoją rzecz,
4. zabezpieczenia na czas trwania procesu niektórych roszczeń, np. alimentacyjnych,
5. orzeczenia o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania,
6. orzeczenia o eksmisji drugiego małżonka ze wspólnego mieszkania.
 
Pozew powinien zawierać uzasadnienie oraz wskazywać dowody, który wykażą zasadność stawianych żądań.
 
Dowodami są najczęściej zeznania świadków, dokumenty, zdjęcia, nagrania, opinie biegłych.
 
Przykład pozwu rozwodowego znajdziecie tutaj
 
To tyle na dziś! Pozdrawiamy derdecznie! :)
 
Wpis ten nie stanowi opinii lub porady prawnej w rozumieniu obowiązującego prawa. Ma on wyłącznie informacyjny charakter, stanowiąc wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze. Autor wpisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Szeroka sieć powiązań i współpraca z różnymi specjalistami pozwala nam rozwiązywać najbardziej skomplikowane problemy prawne naszych Klientów.

KONTAKT Kontakt do nas