Kancelaria Adwokacka Artykuły
2017-02-24

Poradnik Rozwodowy - cz. II (sąd właściwy miejscowo do rozpoznania sprawy o rozwód)

Dziś w ramach naszego Poradnika Rozwodowego (cz. II), zajmiemy się zagadnieniem sądu okręgowego właściwego miejscowo do rozpoznania sprawy o rozwód.

Dziś w ramach naszego Poradnika Rozwodowego (cz. II), zajmiemy się zagadnieniem sądu okręgowego właściwego miejscowo do rozpoznania sprawy o rozwód. 
 
Wyróżnia się 3 sposoby ustalenia właściwego miejscowo sądu okręgowego do rozpoznania sprawy o rozwód.
 
Pierwszy sposób.

Pozew rozwodowy składa się do sądu, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Oznacza to, że nawet jeśli małżonkowie mieszkali osobno, jednak w okręgu tego samego sądu, to jest on właściwy do wytoczenia powództwa. Wystarczające jest  przebywanie w którejkolwiek miejscowości okręgu sądu ostatniego miejsca zamieszkania małżonków. Konieczne jest zachowanie ciągłości zamieszkiwania lub zwykłego pobytu w okręgu tego sądu przez przynajmniej jednego z małżonków.
 
Jeżeli nie wiecie, do którego okręgu sądowego przynależy dana miejscowość, można tę informację sprawdzić w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 25.10.2012 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (rozporządzenie to znajdziecie pod tym linkiem http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1407/1)  lub zadzwonić do biura obsługi interesanta konkretnego sądu okręgowego (numery telefonów są dostępne w Internecie) z pytaniem, czy obszar właściwości sądu obejmuje daną miejscowość.
 
 
Przykład:
1. Małżonkowie mieszkają osobno. Jeden małżonek mieszka w Toruniu, a drugi w Chełmży. Obie miejscowości leżą w okręgu Sądu Okręgowego w Toruniu. Powództwo należy wytoczyć przed Sąd Okręgowy w Toruniu.
2. Małżonkowie mieszkają osobno. Jeden małżonek mieszka w Toruniu, a drugi w Krakowie. Wcześniej małżonkowie mieszkali osobno – jeden w Toruniu, a drugi w Chełmży. Toruń i Chełmża leżą w okręgu właściwości Sądu Okręgowego w Toruniu. Powództwo należy wytoczyć przed Sąd Okręgowy w Toruniu.
3. Małżonkowie mieszkają osobno. Wcześniej małżonkowie mieszkali razem w Toruniu. Obecnie jeden małżonek mieszka w Gdańsku, a drugi małżonek mieszka w Poznaniu. Żaden małżonek nie ma już miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w okręgu sądu, w którym mieli ostatnie wspólne zamieszkanie. Sąd Okręgowy w Toruniu nie jest więc sądem właściwym. W zależności od tego, który małżonek będzie powodem, a który pozwanym sądem właściwym będzie Sąd Okręgowy w Gdańsku lub w Krakowie.
 
Drugi sposób.
 
Jeżeli, nie można ustalić sądu właściwego w oparciu o sposób pierwszy, sądem właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej.
 
 
Trzeci sposób.
 
Dopiero jeżeli nie można ustalić miejsca zamieszkania strony pozwanej, właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania powoda.
Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejsce zamieszkania nie jest tożsame z miejscem zameldowania, jednak ustalenie miejsca zameldowania drugiej strony pozwala na uprawdopodobnienie przebywania w określonej miejscowości. Zwykły pobyt to faktyczne przebywanie w danej miejscowości
 
To tyle na dziś! Pozdrawiamy serdecznie! :)
 
Wpis ten nie stanowi opinii lub porady prawnej w rozumieniu obowiązującego prawa. Ma on wyłącznie informacyjny charakter, stanowiąc wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze. Autor wpisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Szeroka sieć powiązań i współpraca z różnymi specjalistami pozwala nam rozwiązywać najbardziej skomplikowane problemy prawne naszych Klientów.

KONTAKT Kontakt do nas