Kancelaria Adwokacka Artykuły
2017-05-21

Poradnik Rozwodowy - cz. VII (koszty postępowania rozwodowego)

Publikujemy dziś ostatnią część naszego Poradnika Rozwodowego (cz. VII). Poświęcona ona została zagadnieniu kosztów postępowania rozwodowego. Niezmiennie, życzymy Wam, aby nasz Poradnik Rozwodowy stanowił tylko wkład w rozwój Waszej wiedzy teoretycznej :)

Publikujemy dziś ostatnią część naszego Poradnika Rozwodowego (cz. VII).  Poświęcona ona została zagadnieniu kosztów postępowania rozwodowego. Niezmiennie, życzymy Wam, aby nasz Poradnik Rozwodowy stanowił tylko wkład w rozwój Waszej wiedzy teoretycznej :)
 
 
Ile kosztuje rozwód?
 
Postępowanie rozwodowe niesie ze sobą obowiązek poniesienia pewnych kosztów. Powód zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 600 zł. W przypadku zakończenia postępowania wyrokiem bez orzekania o winie sąd zwróci powodowi 300 zł, a nadto nakaże pozwanemu małżonkowi zwrot połowy opłaty, tj. zwrot 150 zł. Tym samym faktyczny koszt postępowania wyniesie jedynie 150 zł.
 
Wystąpienie z dodatkowymi żądaniami (obok żądania rozwodu) podnosi koszty postępowania. W przypadku wystąpienia np. z wnioskiem o podział majątku wspólnego w postępowaniu rozwodowym opłata sądowa wzrośnie o 1.000 zł (jeżeli natomiast małżonkowie przedstawią sądowi zgodny projekt podziału ich majątku, opłata sądowa wzrośnie o 300 zł). 
 
Strona przegrywająca proces będzie zobowiązana do zwrotu stronie wygrywającej wszystkich poniesionych kosztów, wśród których oprócz opłat sądowych wyróżnić należy:
1) wynagrodzenie biegłych, jeżeli zostali powołani w sprawie; 
2) należności przyznane świadkom, jeżeli wiadkowie byli przesłuchiwani i wystąpili o zwrot kosztów;
3) koszty mediacji, jeżeli podjęto się jej przeprowadzania;
4) koszty zastępstwa procesowego, jeżeli druga strona skorzystała z usług adwokata lub radcy prawnego (kwota ta na chwilę obecną wynosi 720 zł).
 
Osoby o niskich dochodach mogą złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Zwolnienie od kosztów przysługuje osobom, które nie są ich w stanie ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych należy załączyć na specjalnym formularzu „oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania” (można pobrać je np. ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwoci
https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/sprawy_cywilne/zalacznik_do...).
Sąd może przyznać także tylko częściowe zwolnienie od kosztów sądowych.
 
Pamiętać także należy, iż zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, niezależnie od wyniku sprawy, sąd może włożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów, wywołanych jej niesumiennym lub oczywiście niewłaściwym postępowaniem, a zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów przeciwnikowi w przypadku przegrania sprawy.
 
To tyle na dzis. Życzymy Wam miłego dnia!
 
Wpis ten nie stanowi opinii lub porady prawnej w rozumieniu obowiązującego prawa. Ma on wyłącznie informacyjny charakter, stanowiąc wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze. Autor wpisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Szeroka sieć powiązań i współpraca z różnymi specjalistami pozwala nam rozwiązywać najbardziej skomplikowane problemy prawne naszych Klientów.

KONTAKT Kontakt do nas