Kancelaria Adwokacka Artykuły
2017-01-21

Spożywanie alkoholu w tzw. miejscu publicznym! Czy bulwar jest ulicą?

Dziś o spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym, czyli zajmiemy się analizą postanowienia Sądu Najwyższego z 19.01.2017 r., I KZP 14/16

Dziś o spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym, czyli zajmiemy się analizą postanowienia Sądu Najwyższego z 19.01.2017 r., I KZP 14/16. Orzeczenie dostępne jest po poniższym linkiem:
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20KZP%2014-16.pdf
 
Sąd Okręgowy w Warszawie przedstawił Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia następujące zagadnienie prawne:
 
czy pod pojęciem „ulicy” zawartym w art. 14 ust. 2a ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy rozumieć:
 
- wydzielony pas terenu posiadający urzędową nazwę, przeznaczony do ruchu pojazdów lub ruchu pieszych  (definicja szersza)
 
czy raczej
 
- drogę na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (definicja węższa) ?
 
Innymi słowy, Sąd Okręgowy w Warszawie poprosił Sąd Najwyższy o rozstrzygnięcie, czy interpretując pojęcie „ulicy” powinien oprzeć się na definicji szerszej (bardziej restrykcyjnej) czy węższej (mniej restrykcyjnej).
 
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały.
 
W uzasadnieniu swego postanowienia, odniósł się jednak ogólnie do przedstawionego zagadnienia!
 
W ocenie Sądu Najwyższego, pojęcie „ulicy” należy interpretować zgodnie z definicją węższą, dopełnioną przez definicję drogi z art. 4 pkt 2 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Oznacza to, że pas terenu, nawet oznaczony nazwą, np. stanowiący umocnione nabrzeże i obszar bezpośrednio do niego przylegający, mogący służyć do ruchu pieszych lub rowerów, ale nieposiadający jezdni, nie jest ulicą w rozumieniu art. 14 ust. 2a  ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 
Jeżeli zatem np. bulwar nad rzeką pozbawiony jest jezdni, to ustawowy zakaz spożywania alkoholu (według Sądu Najwyższego) na nim nie obowiązuje! Nie można jednak wykluczyć tego, że ten przykładowy bulwar nad rzeką zostanie objęty zakazem spożywania alkoholu na podstawie uchwały rady gminy (miasta). Rada gminy (miasta) została upoważniona do podjęcia takiej uchwały przez art. 14 ust.6 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy zatem zawsze zapoznać się z treścią takiej uchwały nim podejmiemy decyzję o spożyciu alkoholu pod chmurką :)
 
Taką uchwałę Rady Miasta Torunia znajdziecie pod poniższym linkiem:
 
http://bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=2624

Trudno stwierdzić, czy omówione postanowienie Sądu Najwyższego wpłynie na „praktykę  mandatową” właściwych służb lub orzecznictwo sądów powszechnych.  Czas pokaże.
 
To tyle na dziś! :)
Pozdrawiamy serdecznie! :)
 
Wpis ten nie stanowi opinii lub porady prawnej w rozumieniu obowiązującego prawa. Ma on wyłącznie informacyjny charakter, stanowiąc wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze. Autor wpisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Szeroka sieć powiązań i współpraca z różnymi specjalistami pozwala nam rozwiązywać najbardziej skomplikowane problemy prawne naszych Klientów.

KONTAKT Kontakt do nas