Kancelaria Adwokacka Oferta

Alimenty dla dziecka

Alimenty na dziecko i sprawy rodzinne związane z małoletnimi dziećmi

Nasza Kancelaria prowadzi efektywne postępowania alimentacyjne oraz dotyczące małoletnich dzieci. Współpraca z naszą Kancelarią pozwoli Ci uzyskać jak najkorzystniejszą finalną wysokość alimentów, adekwatną do Twoich możliwości zarobkowych oraz majątkowych. Pomożemy Ci również uregulować wszystkie kwestie związane z małoletnimi dziećmi od kontaktów z dziećmi po rozstrzygnięcia dotyczące władzy rodzicielskiej.

Kompleksowe wsparcie w procesie alimentacyjnym i postępowaniach rodzinnych związanych z małoletnimi dziećmi

Współpracując z naszą Kancelarią, możesz liczyć na kompleksowe wsparcie w całym procesie alimentacyjnym i w pozostałych postępowaniach dotyczących małoletnich dzieci. Na pierwszym spotkaniu przeanalizujemy wszystkie istotne okoliczności brane pod uwagę przez sąd przy ustalaniu wysokości alimentów, regulowaniu kontaktów z małoletnim dzieckiem czy przy orzekaniu o władzy rodzicielskiej. Sprawdzimy jakie są usprawiedliwione potrzeby finansowe dziecka oraz zbadamy Twoją sytuację finansową oraz sytuację finansową drugiego z rodziców dziecka – w ten sposób ustalamy w jakiej wysokości mogą zostać orzeczone alimenty przez sąd. Ustalimy jak powinny być uregulowane kontakty małoletniego dziecka z Tobą lub z drugim rodzicem, jak również omówimy kwestie związane z władzą rodzicielską.

W kolejnym kroku przygotujemy pierwsze pisma sądowe (pozew lub wniosek). Są to kluczowe pisma, w których wskazujemy:

  1. wysokość alimentów jakich oczekujesz, sposobu uregulowania kontaktów, żądania co do władzy rodzicielskiej
  2. dowody, które należy przeprowadzić przed sądem, aby wykazać zasadność stanowiska wypracowanego z naszą Kancelarią,
  3. uzasadnienie prawne i faktyczne.

Reprezentacja przed sądem.

Nasza praca nie kończy się na złożeniu pism procesowych. Dbamy o przebieg całego postępowania. W razie potrzeby sporządzamy kolejne pisma procesowe. Uczestniczymy też w każdej rozprawie przed sądem, aż do prawomocnego zakończenia postępowania.

Potrzebne dokumenty

Na pierwsze spotkanie najlepiej zebrać ze sobą wszystkie dokumenty, które będą potrzebne do przeprowadzenia analizy prawnej i przygotowania pisma procesowego, takie jak:

 - odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,

- rachunki potwierdzające ponoszone koszty na utrzymanie dziecka,

- umowa o pracę, zlecenia, o dzieło,

-zaświadczenie od pracodawcy o zarobkach za ostatnie 6 miesięcy z podaniem wszystkich składników wynagrodzenia w tym nadgodzin, premii i nagród,

- informacja o pobieraniu świadczenia 500 plus,

- dokumenty potwierdzające otrzymywanie zasiłków lub innych świadczeń,

- zaświadczenie o zarejestrowaniu jako bezrobotny,

- roczne zeznania podatkowe,

- dokumentacja medyczna dziecka oraz Twoja,

- decyzja o waloryzacji renty lub emerytury,

- różnego rodzaju zaświadczenie np. ze szkoły, od psychologów itp.

 

Zadzwoń, aby umówić się na spotkanie!

 

 

Powrót

Szeroka sieć powiązań i współpraca z różnymi specjalistami pozwala nam rozwiązywać najbardziej skomplikowane problemy prawne naszych Klientów.

KONTAKT Kontakt do nas