Kancelaria Adwokacka Oferta

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Nasza Kancelaria  prowadzi efektywne postępowania w zakresie dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień za doznaną krzywdę. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz profesjonalnemu zespołowi wiemy jak uzyskać należne zadośćuczynienie i odszkodowanie. Wspieramy poszkodowanych i ich rodziny w skutecznym dochodzeniu swoich praw. Do klientów podchodzimy indywidualnie, wybierając możliwie najlepsze strategie działania.

Zakres spraw

Zajmujemy się w szczególności sprawami związanymi z: 

  1. obrażeniami ciała doznanymi w wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy lub innym wypadku,
  2. zadośćuczynieniem i odszkodowaniem na rzecz najbliższych członków rodziny zmarłego w wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy lub innym wypadku,
  3. uszkodzeniem pojazdów w wyniku kolizji drogowej,
  4. odszkodowaniami za skradzione pojazdy,
  5. popełnionym przestępstwem, np. pobicia,
  6. naruszeniem dóbr osobistych.

Kompleksowe wsparcie w uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

Na pierwszym spotkaniu przeanalizujemy wszystkie istotne okoliczności związane z Twoją sprawą. Po rozmowie z Tobą oraz analizie dokumentów ocenimy wysokość należnego Ci zadośćuczynienia i odszkodowania, biorąc pod uwagę rozmiar szkody oraz cierpienia. Będziemy reprezentować Cię w rozmowach przedprocesowych ze sprawcą cierpienia i szkody lub podmiotami odpowiedzialnymi za tę szkodę, np. w rozmowach z ubezpieczycielami. Sporządzimy również stosowne wezwanie do zapłaty.

W przypadku, gdy należne zadośćuczynienie lub odszkodowanie nie zostanie dobrowolnie wypłacone przez podmioty zobowiązane, przygotujemy pozew do sądu oraz całą dokumentację niezbędno do wytoczenia powództwa przed sądem. Profesjonalnie przygotowany pozew jest kluczowy w dalszym toku postępowania, determinuje on w znacznej mierze wynik postępowania i w konsekwencji wpływa na wysokość zasądzonego przez sąd zadośćuczynienia oraz odszkodowania.

Co powinien zawierać pozew?

Pozew powinien przede wszystkim zawierać takie elementy jak: 

  1. wskazanie wysokości zadośćuczynienia i odszkodowania jakich oczekujesz,
  2. dowody, których przeprowadzenia przed sądem żądasz, aby wykazać zasadność zadośćuczynienia i odszkodowania ustalonego z naszą Kancelarią,
  3. uzasadnienie prawne i faktyczne, dla żądania zadośćuczynienia oraz odszkodowania.

Reprezentacja w trakcie procesu o zadośćuczynienie i odszkodowanie

Nasza praca nie kończy się na przygotowaniu i złożeniu pozwu. Reprezentujemy Cię w całym procesie i dbamy o jego przebieg. W razie potrzeby sporządzamy kolejne pisma procesowe, prowadzimy dalsze negocjacje ugodowe. Uczestniczymy w każdej rozprawie przed sądem, aż do prawomocnego zakończenia postępowania. Po wygranej sprawie nadzorujemy, aby należne Ci środki finansowe niezwłocznie znalazły się na Twoim koncie. Jeżeli środki te nie są przekazywane występujemy do komornika o podjęcie czynności egzekucyjnych.

Współpraca z ekspertami i biegłymi

Nasza Kancelaria współpracujemy z niezależnymi ekspertami i biegłymi, którzy w razie potrzeby przygotowują rzetelne prywatne opinie. Często wsparcie ekspertów i biegłych jest niezbędne, aby skutecznie dochodzić swoich roszczeń, w szczególności w sporze z ubezpieczycielami. Ubezpieczyciele korzystają z usług własnych ekspertów i biegłych, których opinie stanowią podstawę do skrajnego zaniżania przez ubezpieczycieli wypłacanych zadośćuczynień oraz odszkodowań.  Nasza Kancelaria jest w stanie przeciwstawić się takim praktykom ubezpieczycieli.

Potrzebne dokumenty

Na pierwsze spotkanie najlepiej zebrać ze sobą wszystkie dokumenty, które będą potrzebne do przeprowadzenia analizy prawnej i przygotowania pism w sprawie, takie jak np. (w zależności czego sprawa dotyczy): 

- dokumenty potwierdzające zaistnienie wypadku, np. notatka policyjna, protokół wypadku przy pracy, wyrok karny dla sprawcy wypadku,

- wszelkie dokumenty medyczne,

- dokumenty z rehabilitacji,

- wypisy ze szpitali,

- rachunki potwierdzające poniesione koszty wynikające z wypadku, np. koszty dojazdów do lekarza, koszty wizyt specjalistycznych, koszty sprzętów medycznych, lekarstw itp., ,

- polisy i umowy ubezpieczenia,

- dokumenty potwierdzające koszty naprawy pojazdu.

 

Zadzwoń, aby umówić się na spotkanie!

 

Powrót

Szeroka sieć powiązań i współpraca z różnymi specjalistami pozwala nam rozwiązywać najbardziej skomplikowane problemy prawne naszych Klientów.

KONTAKT Kontakt do nas