Kancelaria Adwokacka Oferta

Windykacja należności

Windykacja należności- sprawy sądowe o zapłatę - odzyskiwanie długów

Nasza Kancelaria prowadzi liczne sprawy sądowe o zapłatę należności od dłużników. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wiemy jak skutecznie prowadzić postępowania sądowe, tak aby uzyskać nakaz zapłaty lub wyrok zasądzający jak najmniejszym kosztem. W ramach tej specjalizacji reprezentujemy nie tylko wierzycieli, ale również świadczymy odpowiednio usługi na rzecz dłużników.

Jak działamy, gdy jesteś wierzycielem?

Na pierwszym spotkaniu przeanalizujemy pod względem prawnym Twoją wierzytelność. Ustalimy, czy możliwe jest jej dochodzenie przed sądem, np. czy nie doszło do przedawnienia wierzytelności lub czy nie zachodzą jakiekolwiek inne przeszkody natury prawnej.

Następnie zaplanujemy najskuteczniejszy i najszybszy sposób dochodzenia należności przed sądem pomiędzy postępowaniem nakazowym, upominawczym, zwykłym sądowym, elektronicznym przed tzw. e-sądem. Wybór drogi zależeć będzie od posiadanych przez Ciebie dokumentów.

W dalszej kolejności przygotujemy pozew do sądu, który zawierać będzie nasze żądania, wnioski dowodowe oraz uzasadnienie. W razie potrzeby przygotujemy kolejne pisma procesowe.

W przypadku wyznaczenia przez sąd rozprawy, będziemy na każdej rozprawie. Zajmujemy się sprawą nie tylko do prawomocnego zakończenia sprawy przed sądem, ale również w postępowaniu egzekucyjnym. Uzyskamy klauzulę wykonalności orzeczenia wydanego przez Sąd i następie przygotowujemy wniosek egzekucyjny do komornika wskazując mu sposoby prowadzenia egzekucji. Nadzorujemy pracę komornika, tak aby wyegzekwował wszystkie należne Ci kwoty.

Jak działamy gdy jesteś dłużnikiem?

Na pierwszym spotkaniu przeanalizujemy pod względem prawnym Twój dług. Ustalimy, czy żądania wierzyciela są zasadne i czy będzie on w stanie skutecznie dochodzić swoich praw przed sądem, np. czy nie doszło do przedawnienia wierzytelności, czy jego wierzytelność jest wymagalna, czy dopełnił wszystkie wymogi prawne pozwalające postawić daną wierzytelność w stan wymagalności, czy bezpodstawnie żąda on zapłaty bez podstawy prawnej i faktycznej.

Następnie zaplanujemy najskuteczniejszy sposób obrony przed żądaniami wierzyciela. Wybór drogi zależeć będzie od posiadanych przez Ciebie dokumentów i sytuacji Twojej jaki i wierzyciela. Jedną z dróg jest zawarcie ugody, rozłożenia na raty należności, częściowego umorzenia długu itp.

Jeżeli sprawa trafi do sądu przygotujemy odpowiedź na pozew, która zawierać będzie nasze stanowisko, wnioski dowodowe oraz uzasadnienie. W razie potrzeby przygotujemy kolejne pisma procesowe.

W przypadku wyznaczenia przez sąd rozprawy, będziemy na każdej rozprawie.

Zajmujemy się sprawą nie tylko do prawomocnego zakończenia sprawy przed sądem, ale również w postępowaniu egzekucyjnym. Będziemy nadzorować działania komornika, tak aby prowadził on egzekucję zgodnie z prawem bez naruszania Twoich praw.

Jakie dokumenty potrzebne są do prowadzenia sprawy o zapłatę?

 Na pierwsze spotkanie najlepiej zebrać ze sobą wszystkie dokumenty, które mogą być potrzebne do przeprowadzenia analizy prawnej i przygotowania pozwu lub odpowiedzi na pozew, takie jak:

 1. umowy, z których wynika należność,
 2. faktury VAT,
 3. dokumenty WZ,
 4. dokumenty KP,
 5. przelewy bankowe,
 6. weksle,
 7. porozumienia i deklaracje wekslowe,
 8. wezwania do zapłaty,
 9. oświadczenie dłużnika o uznaniu długu,
 10. oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji,
 11. potwierdzenia wykonania przez Ciebie świadczenia wzajemnego np. dostarczenia towaru,
 12. korespondencja sms, e-mail z dłużnikiem lub wierzycielem,
 13. zwolnienie z długu.

Opłata od pozwu

Opłaty od pozwu o zapłatę zależą od wielkości kwoty, której będziemy dochodzić. Wysokość opłaty reguluje art. 13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z tą normą w sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pozwu opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu wynoszącej:

 1. do 500 złotych - w kwocie 30 złotych;
 2. ponad 500 złotych do 1500 złotych - w kwocie 100 złotych;
 3. ponad 1500 złotych do 4000 złotych - w kwocie 200 złotych;
 4. ponad 4000 złotych do 7500 złotych - w kwocie 400 złotych;
 5. ponad 7500 złotych do 10 000 złotych - w kwocie 500 złotych;
 6. ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych - w kwocie 750 złotych;
 7. ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych - w kwocie 1000 złotych.

Natomiast w sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu ponad 20.000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Zadzwoń, aby umówić się na spotkanie!

 

Powrót

Szeroka sieć powiązań i współpraca z różnymi specjalistami pozwala nam rozwiązywać najbardziej skomplikowane problemy prawne naszych Klientów.

KONTAKT Kontakt do nas